logo Leerplicht - Doorstroompunt Midden-Brabant Leerplicht - Doorstroompunt Midden-Brabant

Toegankelijkheidsverklaring

Leerplicht-Doorstroompunt Midden-Brabant streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening. Dit in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website 'Leerplicht en Doorstroompunt Midden-Brabant' die valt binnen de werkingssfeer van tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Status toegankelijkheidslabel van Website: Leerplicht en RMC Midden-Brabant. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

De volledige toegankelijkheidsverklaring is in te zien via Toegankelijkheidsverklaring leerplichtdoorstroompuntmiddenbrabant.nl