logo Leerplicht - Doorstroompunt Midden-Brabant Leerplicht - Doorstroompunt Midden-Brabant

Over ons

Het team Leerplicht - Doorstroompunt Midden-Brabant zet zich in om schoolverzuim tegen te gaan, schooluitval te voorkomen en jongeren te begeleiden naar onderwijs, werk of zorg.

Samen met jongeren, ouders, het onderwijs, de jeugdhulp en andere ketenpartners zorgen we ervoor dat jongeren de kans krijgen om kennis op te doen en zichzelf te ontwikkelen, waardoor zij zelfstandig worden en een plek vinden in onze samenleving. We baseren onze werkwijze op relevante wet en regelgeving, de Methodische Aanpak Schoolverzuim en regionale afspraken. Onze dienstverlening is van toepassing op mensen die wonen in een van de aangesloten gemeentes.