logo Leerplicht - Doorstroompunt Midden-Brabant Leerplicht - Doorstroompunt Midden-Brabant

De regels als je 18 jaar of ouder bent

Als je tussen de 18 en 23 bent, geen startkwalificatie* hebt en stopt met school, heet dat voortijdig schoolverlaten. De overheid, scholen en gemeenten werken samen om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan.

* Een startkwalificatie is een diploma op havo, vwo of mbo 2+ niveau.  

Voortijdig schoolverlaters

Jongeren zonder schoolinschrijving en zonder startkwalificatie worden voortijdig schoolverlaters genoemd. In verschillende onderwijswetten is vastgelegd wat scholen en gemeenten moeten doen om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie halen. Een startkwalificatie is een havo-diploma, vwo-diploma of een diploma op mbo niveau 2 of hoger.

De doorstroomcoaches stimuleren deze jongeren om een opleiding af te ronden en een startkwalificatie te halen. 

Ga naar de pagina Hulp van de doorstroomcoach.