logo Leerplicht - Doorstroompunt Midden-Brabant Leerplicht - Doorstroompunt Midden-Brabant

Veilige school

Scholen willen een veilige plek zijn om te leren. Zij willen ervoor zorgen dat vervelende situaties zoals ongepast gedrag, bedreiging, pesten, diefstal en agressie niet voorkomen. Daarom investeren scholen in een goede vertrouwensband met de leerlingen en heldere regels over hoe je met elkaar omgaat. Ook door ongepast gedrag op tijd te zien en daarop te reageren kan de school de kans op vervelende situaties verkleinen. Gemeente Tilburg helpt scholen hierbij.

De Veilige School is een samenwerking tussen het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, het Openbaar Ministerie, politie en de gemeente Tilburg. Het doel van de Veilige School is om alle scholen in Tilburg een veilige plek te maken om te leren.

Vragen over Veilige School in Tilburg kunt u richten aan veiligeschool@tilburg.nl