logo Leerplicht - Doorstroompunt Midden-Brabant Leerplicht - Doorstroompunt Midden-Brabant

Regionaal programma Meer- en Hoogbegaafdheid

Het programma Meer- en Hoogbegaafdheid regio Tilburg en Midden – Brabant omvat verschillende projectinitiatieven met als hoger doel: meer en beter passende ontwikkelingsmogelijkheden voor meer-, creatief- en hoogbegaafde kinderen en jongeren in onze regio.

Het programma is voortgekomen vanuit de analyse hoogbegaafdheidsketen regio Tilburg mei 2021. Hieruit kwam naar voren dat de regio voorop loopt op verschillende terreinen wanneer dit wordt afgezet tegen de andere regio’s in Nederland. Maar dat wil niet zeggen dat we er al zijn. Zo is er nog genoeg te verbeteren als het gaat om vroegsignalering of het ontwikkelen van nieuwe onderwijsconcepten met goed passend aanbod voor deze doelgroep. Hiervoor is in het voorjaar van 2023 een subsidietraject opgezet. 

Projecten in het programma

Het programma loopt gedurende twee schooljaren: 2021 / 2022 en 2022 / 2023. In het voorjaar van 2022 zijn er drie themabijeenkomsten georganiseerd om in gesprek te gaan met kinderen, jongeren, ouders, experts, het onderwijs en het bedrijfsleven.

Kijk op YouTube de sfeerimpressies van de drie bijeenkomsten terug

De ingezette ontwikkelingen van 2021 tot en met 2023 worden na de zomer van 2023 via diverse samenwerkingen, netwerken en werkgroepen gecontinueerd. Zoals de werkgroep hoogbegaafd in het mbo en de aansluiting kinderopvang op primair onderwijs. 

Specialisten binnen ons team

Binnen het team Leerplicht-Doorstroompunt zijn drie collega’s bezig met aandachtsgebied hoogbegaafdheid: Mariëtte van Hazendonk (teamleider Leerplicht-Doorstroompunt en projectleider binnen het programma), Renée Ausems (leerplichtambtenaar) en Mirande van Beurden (doorstroomcoach).

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil je de ontwikkelingen volgen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief die drie keer per jaar verschijnt. Je kunt je inschrijven door een e-mail te sturen naar hb.leerplicht.rmc@tilburg.nl