logo Leerplicht - Doorstroompunt Midden-Brabant Leerplicht - Doorstroompunt Midden-Brabant

Doorstroompunt en de rol van de school

In verschillende onderwijswetten is vastgelegd wat scholen en gemeenten moeten doen om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie halen. 

Verzuim is vaak een eerste signaal van voortijdig schoolverlaten. Leerlingen van 18 jaar en ouder zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk om naar school te gaan. Als een leerling niet naar school komt of te laat komt zonder geldige reden bespreekt de school dit met de leerling. 

Scholen moeten aanhoudende afwezigheid of zorgen over uitvallen van leerlingen tussen 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie ook melden via DUO bij de doorstroomcoach. De doorstroomcoaches nemen deze verzuimmelding in behandeling. Zij bespreken met de school en met de leerling het verzuim en wat nodig is om het verzuim te stoppen en uitval te voorkomen. 

Wanneer leerlingen nog ingeschreven staan op school, dan vinden gesprekken zoveel mogelijk plaats op school. Als er wordt overgegaan tot uitschrijven van de leerling sluit de doorstroomcoach altijd aan bij het exitgesprek. De school betrekt de doorstroomcoach.

Alle scholen in de regio Midden - Brabant hebben een vaste contactpersoon van Leerplicht-Doorstroompunt. 
Klik hier voor een overzicht van onze medewerkers en hun contactgegevens

Klik hier voor meer informatie over het Doorstroompunt