logo Leerplicht - Doorstroompunt Midden-Brabant Leerplicht - Doorstroompunt Midden-Brabant

Mijn kind gaat niet naar school

Als een kind niet aanwezig is op school op de momenten dat hij aanwezig moet zijn, dan is er sprake van schoolverzuim. Als een kind zonder geldige reden niet naar school gaat dan heet dat ongeoorloofd verzuim. Als een kind een geldige reden heeft om niet naar school te gaan dan heet dat geoorloofd verzuim.

Verzuim is geoorloofd als de school toestemming heeft gegeven of als het bijvoorbeeld tijdelijk niet mogelijk is om naar school te gaan vanwege ziekte.

Lees meer op de pagina Mijn kind kan niet naar school

Ongeoorloofd verzuim

Ouders zijn er verantwoordelijk voor om hun kinderen op een school in te schrijven en om te zorgen dat het kind naar school gaat. Kinderen die ouder zijn dan 12 jaar zijn ook zelf verantwoordelijk om naar school te gaan. Als een leerling niet naar school komt of te laat komt zonder geldige reden bespreekt de school dit met de leerling en de ouders. Scholen zijn verplicht om aanhoudende afwezigheid ook te melden bij de leerplichtconsulent. De leerplichtambtenaar onderzoekt met leerling, ouders en school wat er aan de hand is en wat nodig is om het verzuim te stoppen. 

Ongeoorloofd schoolverzuim is een overtreding van de Leerplichtwet en is in principe strafbaar. Wanneer de inzet van leerplicht, school en eventueel hulpverlening niet helpt om het schoolverzuim te stoppen dan kan de leerplichtambtenaar Halt inzetten of een proces-verbaal opmaken. 

Halt 

Als een leerling regelmatig zonder geldige reden niet op school is of te laat komt dan kan de leerplichtambtenaar de leerling doorverwijzen naar Halt. Bureau Halt heeft een speciale straf voor schoolverzuim. Bij de Halt-straf worden ook de ouders betrokken. Als de Halt-straf goed wordt afgerond, dan komt de leerling niet in aanraking met Justitie. 

Bezoek de website van bureau Halt

Proces-verbaal 

Als de leerling en/of de ouders niet voldoende meewerken aan het oplossen van het ongeoorloofd schoolverzuim dan kan de leerplichtambtenaar een proces-verbaal opmaken. De Raad voor de Kinderbescherming onderzoekt waarom een leerling niet naar school gaat. De Officier van Justitie beslist hoe het proces-verbaal wordt afgehandeld. Dit kan betekenen dat de leerling en ouders bij de rechter moeten voorkomen. De rechter bepaalt of er een straf moet komen en welke straf dat is. De rechter kan verschillende straffen opleggen, zoals een boete, een taakstraf of verplichte hulpverlening.