logo Leerplicht - Doorstroompunt Midden-Brabant Leerplicht - Doorstroompunt Midden-Brabant

Ons team

Aan alle scholen en gemeenten in de regio zijn medewerkers van Leerplicht-Doorstroompunt Midden-Brabant gekoppeld. Op deze pagina staan alle contactgegevens van de medewerkers uit ons team. Bij de medewerkers staat aan welke scholen en aan welke gemeente zij gekoppeld zijn, en welke taken ze hebben. 

Ondersteuning Regio Midden-Brabant

Maak kennis met de medewerkers ondersteuning.

Anouk Wijnans

Frontoffice medewerker
T: 013-5325775
E: leerplicht.doorstroompunt@tilburg.nl

Gijs Ligtvoet

Frontoffice medewerker
T: 013-5325775
E: leerplicht.doorstroompunt@tilburg.nl

Cristel Hamers - Cuunders

Frontoffice medewerker
T: 013-5325775
E: leerplicht.doorstroompunt@tilburg.nl

Iris van der Lei

Ondersteuning kwaliteitsmedewerker en aanjager thuiszitterspact
T: 06-50094967
E: iris.van.der.lei@tilburg.nl

Mireille van Rooijen

Kwaliteitsmedewerker Leerplicht-Doorstroompunt
T: 06-31107159
E: mireille.van.rooijen@tilburg.nl

Leerplichtambtenaren

Maak kennis met de leerplichtambtenaren.

Afke Heeren


T: 06-25306381
E: afke.heeren@tilburg.nl

Primair Onderwijs
Tilburg: Bibit, De Sporckt, Meander, De Boemerang, De Hartevelden, Armhoefse Akker

Voortgezet Onderwijs
Tilburg: Ruivenmavo

SBO / SO / VSO
Tilburg: VSO Parcours uitstroom onderwijs

Annelieke van der Meer


T: 06-15185024
E: annelieke.van.der.meer@tilburg.nl

Aanjager Thuiszitterspact po, vo, mbo

Extra taken en specialisaties 
Koppelvlakken Jeugd

Ella te Loo


T: 06-50183460
E: ella.te.loo@tilburg.nl 

Voortgezet Onderwijs
Tilburg: 2College Cobbenhagenlyceum, 2College Waldorfstroom, Theresia Lyceum

MBO
ROC Tilburg:
School voor Mode en Uiterlijke verzorging
School voor Kunst, Cultuur en Media
School voor Onderwijs en Kinderopvang, locatie Gimbrèrelaan

De Rooi Pannen:
Vormgeving en Signmaking 
Horeca Tilburg
Entree

Extra taken en specialisaties
Boost013

Grace Iremire


T: 06-86555032
E: Grace.iremire@tilburg.nl

Junior leerplichtambtenaar/ junior doorstroomcoach

Primair Onderwijs
Tilburg: De Stappen, Cleijn Hasselt, De Cocon, Den Bijstere, Tiliander, De Vijf Hoeven, Armhoefse Akker, Kindercampus Oculus 

Voortgezet Onderwijs
Reeshofcollege leerjaar 3 en 4

Overig
Ondersteuning voor leerlingen met uitstroomprofielen arbeid en dagbesteding op de scholen:
De Bodde, Parcours, de Keyzer, Praktijkcollege

Hanneke van Gorp


T: 06-50093740
E: hanneke.van.gorp@tilburg.nl

Primair Onderwijs
Tilburg: De Blaak, De Borne

MBO
ROC Tilburg: 
School voor Business Services, Publieke Veiligheid en Leisure, locatie Kasteeldreef
School voor ICT, Media en Commercie, locatie Kasteeldreef
School voor MBO2 Dienstverlening, locatie Gershwinstraat
School voor Orde en Veiligheid, locatie Gershwinstraat
School voor Zorg en Welzijn, locatie Wandelboslaan

Extra taken en specialisaties
Contactpersoon LCO 
Contactpersoon Wijkrechtspraak
Contactpersoon Forza/BZM
Vrijstellingen 5 onder b

Hava Özün - Celik


T: 06-31114276
E: hava.ozun-celik@tilburg.nl

Primair Onderwijs
Gilze: De Wildschut, De Bolster
Rijen: De Vijf Eiken, De Brakken, Het Fonkelbos, St. Jozef, De Kring
Molenschot: St. Anna, Hart en Ziel

Leerlingen woonachtig in gemeente Gilze en Rijen die buiten de regio op school zitten.

Voortgezet Onderwijs
Dongen: Cambreurcollege voor leerlingen woonachtig in gemeente Gilze en Rijen.
Tilburg: Koning Willem 2 College TL 4, Havo 3,4,5

Leerlingen woonachtig in gemeente Gilze en Rijen die buiten de regio op school zitten.

MBO
Leerlingen woonachtig in gemeente Gilze en Rijen die buiten de regio op school zitten.

SBO / SO / VSO
Leerlingen woonachtig in gemeente Gilze en Rijen die buiten de regio op school zitten.

Extra taken en specialisaties
1e contactpersoon gemeente Gilze en Rijen
2e contactpersoon gemeente Dongen
 

Julia van der Bruggen


T: 06-29699552
E: julia.van.der.bruggen@tilburg.nl

Primair Onderwijs
Dongen: J.J. Anspach, De Biezenkring, De Westerkim, De Vlinderboom, Sint Jan, Sint Agnes, Heilig Hart, Achterberg
'S Gravenmoer: de Wegwijzer, De Springplank

Leerlingen woonachtig in gemeente Dongen die buiten de regio op school zitten.

Voortgezet Onderwijs
Dongen: Cambreurcollege

Leerlingen woonachtig in gemeente Dongen die buiten de regio op school zitten.

MBO
Leerlingen woonachtig in gemeente Dongen die buiten de regio op school zitten.

SBO, SO, VVSO
Leerlingen woonachtig in gemeente Dongen die buiten de regio op school zitten.

Extra taken en specialisaties
1e Contactpersoon gemeente Dongen
2e Contactpersoon gemeente Gilze en Rijen

T: 06-15881813
E: kirsten.stofmeel@tilburg.nl

Primair Onderwijs
Tilburg: De Alm, Don Sarto, Panta Rhei, Pendula, Kindcentrum Willemspoort, Koningshaven, De Triangel, De Elzen, De Zuidwester

Voortgezet Onderwijs
Tilburg: Campus 013 - VMBO Kader en VMBO GTL

Margreet Jelsma


T: 06-46910314
E: margreet.jelsma@tilburg.nl

Primair Onderwijs
Tilburg: De Petteflet, Klinkers, Koolhoven, De Bloemaert
Berkel-Enschot: Berkeloo, Rennevoirt, Sint Caecilia
Biezenmortel: Franciscus
Udenhout: De Mortel, De Wichelroede

Voortgezet Onderwijs
Tilburg: Reeshofcollege leerjaar 1 en 2

MBO
ROC Tilburg:
School voor VAVO, locatie Stappegoorweg gebouw B
School voor Sport en Bewegen, locatie Olympiaplein

SBO / SO / VSO
Tilburg: SBO Westerwel, SO De Bodde

Extra taken en specialisaties
Jongerentafel Reeshof 
Jongerentafel Berkel-Enschot/Udenhout

Niek van Hest


T: 06-50077874
E: niek.van.hest@tilburg.nl

Primair Onderwijs
Goirle: De Bron, Den Bongerd, 't Schrijverke, De Kleine Akkers, Kameleon, Open Hof, De Regenboog
Riel: De Vonder

Voortgezet Onderwijs
Tilburg: De Nieuwste School, Odulphus Lyceum
Goirle: Mill Hill

Extra taken en specialisaties
1e Contactpersoon gemeente Goirle

Robbert van Oorschot

T: 06-50183461
E: robbert.van.oorschot@tilburg.nl

Primair Onderwijs
Tilburg: De Vuurvogel, Antares, Jan Ligthartschool Rendierhof, Wandelbos, Jenaplanschool Jeanne d'Arc, Harten4, Hubertus, De Sahaba, Christoffel, Aboe el-Chayr

Extra taken en specialisaties
Transfercoach
Contactpersoon OPDC Track013
Contactpersoon Halt
Vrijstellingen 5 onder b

Alexander Gielen


T: 06-31015862
E: alexander.gielen@tilburg.nl

Primair Onderwijs
De Moer: De Start
Kaatsheuvel: De Touwladder, Den Bussel, De Vaert, Kinderboom, De Berk
Loon op Zand: De Lage Weijkens, De Vlinderboom, De Blokkendoos

Leerlingen woonachtig in gemeente Loon op Zand die buiten de regio op school zitten.

Voortgezet Onderwijs
Kaatsheuvel: Van Haestrechtcollege

Leerlingen woonachtig in gemeente Loon op Zand die buiten de regio op school zitten.

MBO
De Rooi Pannen Tilburg:
Toerisme, Leisure & Marketing
Handel & Ondernemen

Leerlingen woonachtig in gemeente Loon op Zand die buiten de regio op school zitten.

SBO / SO / VSO
Tilburg: Onderwijscentrum Leijpark

Extra taken en specialisaties 
1e contactpersoon leerplicht gemeente Loon op Zand
Public relations (PR)
 

Dennis Brinkhof


T: 06-54352830
E: dennis.brinkhof@tilburg.nl

Voortgezet Onderwijs
Tilburg: Beatrix College 
Oisterwijk: 2College Durendael

MBO
ROC Tilburg: 
Entreecollege 

KOS Kappersopleidingsschool 
Instituut Broers

Extra taken en specialisaties 
Contactpersoon LCO
Contactpersoon Wijkrechtspraak
Contactpersoon BZM
Vrijstellingen 5 onder b

Floor Echeme - Lieshout

T: 06-46994535
E: floor.lieshout@tilburg.nl

Primair Onderwijs
Gilze: PRO AZC Prinsenbosch
Oisterwijk: AZC school Oisterwijk locatie Darwin
Tilburg: achterwacht Taalscholen 

Voortgezet Onderwijs
Oisterwijk: 2College EOA Eerste Opvang Anderstaligen
Tilburg: Schakelcollege Tilburg (ISK)Oisterwijk: 2College EOA Eerste Opvang Anderstaligen
Waalwijk: ISK (Willem van Oranje Scholengroep VO) voor de nieuwkomers uit de regio (m.n. gemeente Loon op Zand) die op ISK Waalwijk zitten. 

Extra taken en specialisaties
1e contactpersoon AZC Gilze en Rijen
1e contactpersoon AZC Oisterwijk
Contactpersoon ISK/ NT2
Contactpersoon voorschakeltraject ISK
Stedelijk Alleenstaande Minderjarigen Overleg (SAMO)

Hans van de Ven


T: 06-50080050
E: hans.van.de.ven@tilburg.nl

Primair Onderwijs
Gilze: AZC Prinsenbosch
Oisterwijk: AZC school Oisterwijk locatie Darwin

Voortgezet Onderwijs
Tilburg: Schakelcollege Tilburg (ISK)
Oisterwijk: 2College EOA Eerste Opvang Anderstaligen

Extra taken en specialisaties
2e Contactpersoon leerplicht AZC Gilze en Rijen
2e Contactpersoon leerplicht AZC Oisterwijk
Vrijstelling 5 onder a voor de gemeente Tilburg
Vrijstelling 5 onder c voor de hele regio

Jeske van Seeters

T: 06-50077875
E: jeske.van.seeters@tilburg.nl

Primair Onderwijs
Leerlingen woonachtig in gemeente Goirle die buiten de regio op school zitten.

Voortgezet Onderwijs
Leerlingen woonachtig in gemeente Goirle die buiten de regio op school zitten.

MBO
Leerlingen woonachtig in gemeente Goirle die buiten de regio op school zitten.

SBO/SO/VSO
Tilburg: SBO Zonnesteen 
Goirle: VSO De Keyzer uitstroom onderwijs

Leerlingen woonachtig in gemeente Goirle die buiten de regio op school zitten.

Extra taken en specialisaties
2e Contactpersoon gemeente Goirle 
Aandachtsfunctionaris Meldcode

Julia van Oostveen


T: 06-50183462
E: julia.van.oostveen@tilburg.nl

Primair Onderwijs
Leerlingen woonachtig in gemeente Tilburg die buiten de regio op school zitten.

Voortgezet Onderwijs
Tilburg: 2College Jozefmavo

Leerlingen woonachtig in gemeente Tilburg die buiten de regio op school zitten.

MBO
Leerlingen woonachtig in gemeente Tilburg die buiten de regio op school zitten.

SBO, SO, VVSO
Tilburg: Auris Florant
Leerlingen woonachtig in gemeente Tilburg die buiten de regio op school zitten.

Extra taken en specialisaties
Transfercoach

Lisanne Voorn


T: 06-31015861
E: lisanne.voorn@tilburg.nl

Primair Onderwijs
Tilburg: De Stappen, Cleijn Hasselt, De Cocon, Den Bijstere, Tiliander, De Vijf Hoeven, Kindercampus Oculus

Voortgezet Onderwijs
Tilburg: Campus 013 - VMBO Basis en LWT

Monique Post


T: 06-29656339
E: monique.post@tilburg.nl

Primair Onderwijs
Tilburg: De Sleutel, De Lochtenbergh, De Regenboog, De Vlashof, Kindercampus Hazennest, Stelaertshoeve

Voortgezet Onderwijs
Tilburg: 2College Cobbenhagenmavo

MBO
ROC Tilburg: 
School voor Transport en Logistiek, locatie Stappegoorweg
School voor Autotechniek, locatie Stappegoorweg
School voor Bouw-, Installatie-, en Onderhoudstechniek, locatie Stappegoorweg
School voor Luchtvaarttechniek, locatie Stappegoorweg
School voor Mechatronica, Werktuigbouwkunde en Metaaltechniek, locatie Stappegoorweg
School voor Procestechniek, locatie Stappegoorweg

SBO / SO / VSO
Tilburg: SBO Noorderlicht

Extra taken en specialisaties
Contactpersoon Frictiefonds Leerlingenvervoer

Pauline van den Bosch


T: 06-51428035
E: pauline.van.den.bosch@tilburg.nl

Voorgezet Onderwijs
Tilburg: De Rooi Pannen VMBO

SBO / SO / VSO / PRO
Tilburg: Praktijkcollege

Extra taken en specialisaties
Vrijstellingen 5 onder b

Renée Ausems


T: 06-50076945
E: renee.ausems@tilburg.nl

Aanjager Thuiszitterspact met specialisatie hoogbegaafdheid

Primair Onderwijs
Tilburg: Jan Ligthartschool Driecant, Helen Parkhurst

Extra taken en specialisaties
Afname Gesprekswijzer
 

Sanne van der Meer


T: 
E:

Primair Onderwijs
Tilburg: De Wegwijzer, De Fonkel
Oisterwijk: De Coppele, De Bunders, De Kikkenduut, De Groene Parel, De Tovervogel, De Nieuwe Linde
Moergestel: De Bienekebolders, De Vonder
Haaren: De Hasselbraam, De Klimop

Leerlingen woonachtig in gemeente Oisterwijk die buiten de regio op school zitten.

Voortgezet Onderwijs
Tilburg: Koning Willem 2 College - onderbouw tl, Havo en het hele VWO

Leerlingen woonachtig in gemeente Oisterwijk die buiten de regio op school zitten.

MBO
Leerlingen woonachtig in gemeente Oisterwijk die buiten de regio op school zitten.

SBO / SO / VSO / PRO
Oisterwijk: PI-school De Hondsberg, SBO Mozaïk
Goirle: SO De Keyzer

Leerlingen woonachtig in gemeente Oisterwijk die buiten de regio op school zitten.

Extra taken en specialisaties
1e Contactpersoon gemeente Oisterwijk
2e Contactpersoon gemeente Hilvarenbeek
 

Sonja Brouwer


T: 06-51112097
E: sonja.brouwer@tilburg.nl

Primair Onderwijs
Biest-Houtakker: De Vlinderakker
Diessen: Willibrordusschool
Esbeek: Torenlei
Haghorst: Sint Jozef
Hilvarenbeek: Starrebos, De Doelakkers, De Driehoek

Leerlingen woonachtig in gemeente Hilvarenbeek die buiten de regio op school zitten.

Voortgezet Onderwijs
Tilburg: De Rooi Pannen VMBO

Leerlingen woonachtig in gemeente Hilvarenbeek die buiten de regio op school zitten.

MBO
Tilburg: Yuverta

Leerlingen woonachtig in gemeente Hilvarenbeek die buiten de regio op school zitten.

SBO / SO / VSO
Leerlingen woonachtig in gemeente Hilvarenbeek die buiten de regio op school zitten.

Extra taken en specialisaties
1e Contactpersoon gemeente Hilvarenbeek
2e Contactpersoon gemeente Oisterwijk
Contactpersoon Forza/BZM
 

Doorstroomcoaches

Maak kennis met de doorstroomcoaches.

Boris Landa


T: 06-50081349
E: boris.landa@tilburg.nl

Verzuimers 18+
ISK Waalwijk
Verzuimers die woonachtig zijn in gemeente Waalwijk of gemeente Loon op Zand en buiten de regio op school zitten.

Nieuwe reguliere VSV’ers
ISK Waalwijk
Koning Willem I College - 's Hertogenbosch
Nieuwe VSV'ers die woonachtig zijn in gemeente Waalwijk of gemeente Loon op Zand.

Oud VSV’ers
Alle oud VSV'ers

Jongeren met uitstroom Arbeid, Dagbesteding en Praktijkonderwijs
Arbeid/Dagbesteding/Pro Jongeren die woonachtig zijn in gemeente Waalwijk of gemeente Loon op Zand.

Extra taken en specialisaties
1e Contactpersoon Doorstroompunt gemeente Loon op Zand 
1e Contactpersoon Doorstroompunt gemeente Waalwijk

Femke Brommert


T: 06-53229376
E: femke.brommert@tilburg.nl

Verzuimers 18+
Verzuimers die woonachtig zijn in gemeente Tilburg en buiten de regio op school zitten.

Nieuwe reguliere VSV’ers
Nieuwe VSV'ers die woonachtig zijn in gemeente Tilburg en buiten de regio op school hebben gezeten.

Oud VSV'ers
Alle oud VSV'ers

Extra taken en specialisaties
Coördinatie oud VSV
2e Contactpersoon Doorstroompunt gemeente Hilvarenbeek

Harold van Uden


T: 06-10094073
E: harold.van.uden@tilburg.nl

Verzuim 18+
ROC Tilburg: 
School voor Transport en Logistiek, locatie Stappegoorweg
School voor Autotechniek, locatie Stappegoorweg
School voor Bouw-, Installatie-, en Onderhoudstechniek, locatie Stappegoorweg
School voor Luchtvaarttechniek, locatie Stappegoorweg
School voor Mechatronica, Werktuigbouwkunde en Metaaltechniek, locatie Stappegoorweg
School voor Procestechniek, locatie Stappegoorweg

VSV
ROC Tilburg:
School voor Transport en Logistiek, locatie Stappegoorweg
School voor Autotechniek, locatie Stappegoorweg
School voor Bouw-, Installatie-, en Onderhoudstechniek, locatie Stappegoorweg
School voor Luchtvaarttechniek, locatie Stappegoorweg
School voor Mechatronica, Werktuigbouwkunde en Metaaltechniek, locatie Stappegoorweg
School voor Procestechniek, locatie Stappegoorweg

Extra taken en specialisaties
1e Contactpersoon Doorstroompunt gemeente Hilvarenbeek 
2e Contactpersoon Doorstroompunt gemeente Oisterwijk

Jeske de Leeuw


T: 06-15881809
E: jeske.de.leeuw@tilburg.nl

Verzuimers 18+
De Rooi Pannen Tilburg:
Toerisme & Evenementen
Vormgeving & Signmaking
Handel & Ondernemen
Horeca
MBO 1 Entree

Instituut Broers
KOS Kappersopleidingsschool

Nieuwe reguliere VSV’ers
De Rooi Pannen Tilburg:
Toerisme & Evenementen
Vormgeving & Signmaking
Handel & Ondernemen
Horeca
MBO 1 Entree

Instituut Broers
KOS Kappersopleidingsschool

Mirande van Beurden


T: 06-21907653
E: mirande.van.beurden@tilburg.nl

Verzuimers 18+
Yuverta (voorheen Helicon, locatie Tilburg)

Verzuimers die woonachtig zijn in gemeente Tilburg en buiten de regio op school zitten.

Nieuwe reguliere vsv’ers
Yuverta (voorheen Helicon, locatie Tilburg)

Nieuwe VSV'ers die woonachtig zijn in gemeente Dongen en buiten de regio op school hebben gezeten.

Oud VSV'ers
Alle oud VSV'ers

Extra taken en specialisaties
2e Contactpersoon Doorstroompunt gemeente Dongen 
2e Contactpersoon Doorstroompunt gemeente Gilze en Rijen.

Samir Kalai


T: 06-22376308
E: samir.kalai@tilburg.nl

Verzuimers 18+
ROC Tilburg:
School voor Administratieve en Juridische Dienstverlening, locatie Kasteeldreef
School voor Commerciële Dienstverlening, locatie Gershwinstraat
School voor ICT en Mediatechnologie, locatie Gershwinstraat
School voor Orde en Veiligheid, locatie Gershwinstraat

Verzuimers die woonachtig zijn in gemeente Tilburg en buiten de regio op school zitten.

Nieuwe reguliere VSV’ers
ROC Tilburg:
School voor Administratieve en Juridische Dienstverlening, locatie Kasteeldreef
School voor Commerciële Dienstverlening, locatie Gershwinstraat
School voor ICT en Mediatechnologie, locatie Gershwinstraat
School voor Orde en Veiligheid, locatie Gershwinstraat

Thijs Wienbelt


T: 06-50081350
E: thijs.wienbelt@tilburg.nl

Verzuimers 18+
ROC Tilburg:
School voor Mode en Uiterlijke verzorging, locatie Stappegoorweg gebouw B
School voor Kunst, Cultuur en Media, locatie Stappegoorweg B

Verzuimers die woonachtig zijn in gemeente Goirle, gemeente Hilvarenbeek of gemeente Oisterwijk en buiten de regio op school zitten.

Nieuwe reguliere VSV’ers
ROC Tilburg: 
School voor Mode en Uiterlijke verzorging, locatie Stappegoorweg gebouw B
School voor Kunst, Cultuur en Media, locatie Stappegoorweg B

Nieuwe VSV'ers die woonachtig zijn in gemeente Goirle, gemeente Hilvarenbeek of gemeente Oisterwijk.

Jongeren met uitstroom Arbeid, Dagbesteding en Praktijkonderwijs
Jongeren die woonachtig zijn in gemeente Goirle, gemeente Hilvarenbeek of gemeente Oisterwijk.

Extra taken en specialisaties
1e Contactpersoon Doorstroompunt gemeente Goirle 
2e Contactpersoon Doorstroompunt gemeente Hilvarenbeek 
1e Contactpersoon Doorstroompunt gemeente Oisterwijk 
Contactpersoon Route 35 en Stap013

Dave Bogers


T: 06-55274073
E: dave.bogers@tilburg.nl

Coördinator Criminele Jeugdaanpak

Extra taken en specialisaties
Koppelvlakken Jeugd
 

Frank Kapitein


T: 06-50080032
E: frank.kapitein@tilburg.nl

Verzuimers 18+
Tilburg: Entreecollege, locatie Gimbrèrelaan

Nieuwe reguliere VSV’ers
Tilburg: Entreecollege, locatie Gimbrèrelaan

Extra taken en specialisaties
Aanjager Entree Gimbrèrelaan
2e Contactpersoon Doorstroompunt gemeente Loon op Zand 
2e Contactpersoon Doorstroompunt gemeente Waalwijk

Jaïr Vives


T: 06-29877249
E: jair.vives@tilburg.nl

Verzuimers 18+
Tilburg: Entreecollege Tilburg Locatie Gimbrèrelaan
Verzuimers die woonachtig zijn in gemeente Tilburg en buiten de regio op school zitten

Nieuwe reguliere VSV’ers
Tilburg: Entreecollege Tilburg Locatie Gimbrèrelaan
Nieuwe VSV' ers die woonachtig zijn in gemeente Tilburg en buiten de regio op school hebben gezeten

Jongeren met uitstroom Arbeid, Dagbesteding en Praktijkonderwijs
Tilburg: VSO De Bodde uitstroomprofiel arbeid en dagbesteding
Jongeren die woonachtig zijn in gemeente Tilburg.

Extra taken en specialisaties
Coördinatie Boost Impct Pactwijk Noord en West
Hotspot, Klas van, Contactpersoon Meldcode Doorstroompunt, Scholenoverleg VSO-Pro

Marleen Wonnink


T: 06-31107171
E: marleen.wonnink@tilburg.nl

Verzuimers 18+
Verzuimers die woonachtig zijn in gemeente Tilburg en buiten de regio op school zitten.

Nieuwe reguliere VSV’ers
Nieuwe VSV'ers die woonachtig zijn in gemeente Goirle en buiten de regio op school hebben gezeten.

Oud VSV’ers
Alle oud VSV'ers

VSO / PRO
Praktijkcollege leerlingen uitstroom arbeid/ dagbesteding

Extra taken en specialisaties
2e Contactpersoon Doorstroompunt gemeente Goirle

Rachid Bouallala


T: 06-11517821
E: rachid.bouallala@tilburg.nl

Verzuimers 18+
Verzuimers die woonachtig zijn in gemeente Dongen of gemeente Gilze en Rijen en buiten de regio op school zitten.

Nieuwe reguliere VSV’ers
Nieuwe VSV'ers die woonachtig zijn in gemeente Dongen of gemeente Gilze en Rijen.

Jongeren met uitstroom arbeid, dagbesteding of praktijkonderwijs
Jongeren die woonachtig zijn in gemeente Dongen of gemeente Gilze en Rijen.

Extra taken en specialisaties
1e Contactpersoon Doorstroompunt gemeente Dongen 
1e Contactpersoon Doorstroompunt gemeente Gilze en Rijen
 

Sophie Gelten


T: 06-50103031
E: sophie.gelten@tilburg.nl

Verzuimers 18+
ROC Tilburg:
School voor VAVO, locatie Stappegoorweg gebouw B
School voor Sport en Bewegen, locatie Olympiaplein

Verzuimers die woonachtig zijn in gemeente Tilburg en buiten de regio op school zitten.

Oud VSV’ers
ROC Tilburg:
School voor VAVO, locatie Stappegoorweg gebouw B
School voor Sport en Bewegen, locatie Olympiaplein

Extra taken en specialisaties
Coördinatie Boost013 16-23 jaar

Vazkressia van Ierland - Rousolova


T: 06-29899803
E: vazkressia.rousolova@tilburg.nl

Verzuimers 18+
De Rooi  Pannen Tilburg: 
Toerisme & Evenementen 
Vormgeving 
Handel & Ondernemen 
Horeca
MBO 1 Entree

Verzuimers die woonachtig zijn in gemeente Tilburg en buiten de regio op school zitten.

Nieuwe reguliere VSV'ers
ROC Tilburg: 
School voor Zorg en Welzijn, locatie Wandelboslaan
School voor Onderwijs en Kinderopvang, locatie Gimbrèrelaan

Nieuwe VSV'ers die woonachtig zijn in gemeente Tilburg en buiten de regio op school hebben gezeten.

Management Regio Midden-Brabant

Maak kennis met het management.

Bianca van Diessen

Teammanager Leerplicht-Doorstroompunt
T: 06-25730540
E: bianca.van.diessen@tilburg.nl

Alard Sas

Coördinator Projecten
T: 06-15670243
E: alard.sas@tilburg.nl

Mariëtte van Hazendonk

Teamleider Leerplicht-Doorstroompunt, projectleider programma meer- en hoogbegaafdheid in regio Midden-Brabant
T: 06-11038725
E: mariette.van.hazendonk@tilburg.nl

Mirjam Koring

Projectleider voortijdig schoolverlaten, projectleider Smart Start, doorstroomcoördinator
T: 06-86558957
E: mirjam.koring@tilburg.nl

KRSD

KRSD is het kwaliteitsregister voor professionals in het sociaal domein.

Het Kwaliteitsregister Sociaal Domein (KRSD) is de plek waar medewerkers leerplicht en Doorstroompunt laten zien dat ze als professional in het sociale domein staan voor kwaliteit en dat ze werk maken van het bijhouden van hun vakkennis.

Meer informatie rondom het KRSD

Download

Hier volgt binnenkort een pdf-bestand met onze contactgegevens schooljaar 2023-2024