logo Leerplicht - Doorstroompunt Midden-Brabant Leerplicht - Doorstroompunt Midden-Brabant

De regels als je nog geen 18 bent

Je moet naar school tot het einde van het schooljaar waarin je 16 jaar wordt. Tussen je 16e en je 18e mag je alleen van school met een diploma van de havo, het vwo of een diploma op mbo niveau 2 of hoger. Als je niet naar school komt en je hebt daar geen goede reden voor, dan heeft dat gevolgen. 

Als je niet op school bent terwijl dat wel zou moeten, dan heet dat schoolverzuim. Als je zonder geldige reden niet naar school gaat dan heet dat ongeoorloofd verzuim, en als er wel een geldige reden is, heet het geoorloofd verzuim. Verzuim is geoorloofd als de school toestemming heeft gegeven of als het bijvoorbeeld tijdelijk niet mogelijk is om naar school te gaan vanwege ziekte.

Lees meer op de pagina Mijn kind kan niet naar school

Ongeoorloofd verzuim

Ouders zijn er verantwoordelijk voor om hun kinderen op een school in te schrijven en om te zorgen dat het kind naar school gaat. Kinderen die ouder zijn dan 12 jaar zijn ook zelf verantwoordelijk voor het naar school gaan. Als je niet naar school komt of te laat komt zonder geldige reden bespreekt de school dit met jou en je ouders.

Leerplichtambtenaar

Scholen zijn verplicht om aanhoudende afwezigheid ook te melden bij de leerplichtconsulent. De leerplichtambtenaar onderzoekt met leerling, ouders en school wat er aan de hand is en wat nodig is om het verzuim te stoppen. 

Ongeoorloofd schoolverzuim is een overtreding van de Leerplichtwet en is in principe strafbaar. Wanneer de inzet van leerplicht, school en eventueel hulpverlening niet helpt om het schoolverzuim te stoppen dan kan de leerplichtambtenaar bureau Halt inzetten of een proces-verbaal opmaken. 

Halt 

Als je regelmatig zonder geldige reden niet op school bent of te laat komt dan kan de leerplichtambtenaar je doorverwijzen naar Halt. Halt heeft een speciale straf voor schoolverzuim. Bij de Halt-straf worden ook je ouders betrokken. Als de Halt-straf goed wordt afgerond, dan kom je niet in aanraking met Justitie. 

Bezoek de website van bureau Halt

Proces-verbaal 

Als jij en/of je ouders niet voldoende meewerken aan het oplossen van het ongeoorloofd schoolverzuim dan kan de leerplichtambtenaar een proces-verbaal opmaken. De Raad voor de Kinderbescherming onderzoekt waarom je niet naar school gaat. De Officier van Justitie beslist hoe het proces-verbaal wordt afgehandeld. Dit kan betekenen dat jij en je ouders bij de rechter moeten voorkomen. De rechter bepaalt of er een straf moet komen en welke straf dat is. De rechter kan verschillende straffen opleggen, zoals een boete, een taakstraf of verplichte hulpverlening.