logo Leerplicht - Doorstroompunt Midden-Brabant Leerplicht - Doorstroompunt Midden-Brabant

Formulieren

Op deze pagina vind je formulieren voor een vrijstellingsaanvraag. Deze formulieren kun je downloaden en ingevuld opsturen.

Stuur je formulier per e-mail naar leerplicht.doorstroompunt@tilburg.nl of per post naar Postbus 90155 5000 LH Tilburg.

Aanvraag vrijstelling psychische of lichamelijke beperking

Deze vrijstelling staat in artikel 5 sub a van de Leerplichtwet 1969. Als een kind door psychische of lichamelijke beperkingen geen onderwijs kan volgen dan kunnen ouders een vrijstelling van de inschrijvingsplicht aanvragen. Een jeugdarts beoordeelt de situatie van het kind. De jeugdarts overlegt met het samenwerkingsverband over onderwijsmogelijkheden.

Beroep op vrijstelling onderwijs in het buitenland

Deze vrijstelling staat in artikel 5 sub c van de Leerplichtwet 1969. Als een kind in het buitenland naar school gaat, dan moeten ouders een schriftelijk beroep op vrijstelling van de inschrijvingsplicht indienen. Bij dit beroep moet een officieel bewijs van inschrijving op de school worden aangeleverd.

Aanvraag vrijstelling volgen van ander onderwijs

Deze vrijstellingen staan in artikel 3a, 3b en artikel 15 van de Leerplichtwet 1969. Wanneer een kind als 14- of 15-jarige niet volledig onderwijs kan volgen, dan moeten ouders daarvoor vervangende leerplicht aanvragen bij de leerplichtambtenaar. Ook wanneer een kind onderwijs volgt op een niet erkende school, bijvoorbeeld binnen een bedrijf, moet daarvoor een aanvraag worden gedaan.

Aanvraag verlof gewichtige omstandigheden

Deze vrijstelling staat in artikel 11 onder g en artikel 14 van de Leerplichtwet 1969. Wanneer voor een kind langer dan 10 dagen verlof wordt aangevraagd bij de schooldirecteur vanwege een uitzonderlijke situatie, dan moet de leerplichtambtenaar over dit verlof beslissen.