logo Leerplicht - Doorstroompunt Midden-Brabant Leerplicht - Doorstroompunt Midden-Brabant

Wat is het Doorstroompunt?

Het RMC heeft een nieuwe naam: Doorstroompunt. De doorstroomcoaches van het Doorstroompunt stimuleren jongeren om een opleiding af te ronden en een startkwalificatie te halen. 

Voortijdig schoolverlaters

Jongeren zonder schoolinschrijving en zonder startkwalificatie worden voortijdig schoolverlaters genoemd. In verschillende onderwijswetten is vastgelegd wat scholen en gemeenten moeten doen om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie halen. Een jongere van 18 jaar is wettelijk niet meer verplicht om naar school te gaan en een startkwalificatie te halen. De kansen voor de toekomst zijn alleen wel beter met een diploma op zak. Een startkwalificatie is een havo-diploma, vwo-diploma of een diploma op mbo niveau 2 of hoger.

Verzuim 18+

Verzuim is vaak een eerste signaal van voortijdig schoolverlaten. Leerlingen van 18 jaar en ouder zijn zelf verantwoordelijk om naar school te gaan. Als een leerling niet naar school komt of te laat komt zonder geldige reden bespreekt de school dit met de leerling. Scholen moeten aanhoudende afwezigheid of zorgen over uitvallen van leerlingen tussen 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie ook melden bij de doorstroomcoach. De doorstroomcoaches bespreken met de school en met de leerling het verzuim en wat nodig is om het verzuim te stoppen en uitval te voorkomen.

Kwetsbare jongeren

De overstap van het praktijkonderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs, vmbo (basisberoepsgerichte leerweg) en de entreeopleiding naar het (vervolg) mbo of de arbeidsmarkt, is voor een jongere niet altijd makkelijk. Het onderwijs, de arbeidsmarkt, de gemeente en de hulpverlening werken samen om de jongeren die deze overstap maken goed te begeleiden. De betrokken partijen hebben de jongere goed in beeld en maken duidelijke afspraken om ervoor te zorgen dat de overstap naar vervolgonderwijs, arbeidsmarkt, inkomensondersteuning en/of zorg soepel verloopt. Een aantal doorstroomcoaches richt zich specifiek op de begeleiding van deze doelgroep.

Doorstroompunt taken

Gemeenten werken samen met scholen in het voortgezet onderwijs en het mbo om ervoor te zorgen dat jongeren de juiste hulp krijgen richting onderwijs, werk en zorg. Gemeente Tilburg is contactgemeente voor de Doorstroompunt-regio Midden-Brabant. Tot deze regio behoren de gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk.
De kerntaken van de Doorstroompunt-regio zijn: 

  1. Melding en registratie van alle jongeren tussen 18 en 23 jaar die niet op school zitten en nog geen startkwalificatie behaald hebben.
  2. Benaderen van en zorg dragen voor begeleiding van jongeren die zijn uitgevallen, gericht op terugleiden naar school, werk of een combinatie daarvan. 
  3. Het opstellen van een regionaal programma samen met scholen, instellingen en organisaties voor de periode van 4 jaar, met daarin maatregelen ter voorkoming en bestrijding van voortijdig schoolverlaten van jongeren tussen de 12 en 23 jaar.
  4. Het monitoren van jongeren met een getuigschrift van het praktijkonderwijs of het speciaal onderwijs, dan wel een diploma van een entreeopleiding. Het maken van afspraken met ketenpartners over begeleiding en ondersteuning naar opleiding, (leer)werk of dagbesteding.