logo Leerplicht - Doorstroompunt Midden-Brabant Leerplicht - Doorstroompunt Midden-Brabant

Privacystatement website Leerplicht en Doorstroompunt

Dit statement gaat over de verwerking van persoonsgegevens op deze website. En dat betekent dat jouw gegevens op deze website alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor je ze geeft. Leerplicht-Doorstroompunt Midden-Brabant vindt privacy belangrijk en behandelt persoonlijke gegevens vertrouwelijk, veilig en volgens de wet.

Leerplicht-Doorstroompunt Midden-Brabant bewaart jouw gegevens niet langer dan nodig is. In deze verklaring staat hoe Leerplicht-Doorstroompunt Midden-Brabant omgaat met privacygevoelige gegevens.

24 maart 2023

Privacy

Privacy is een mensenrecht dat is vastgelegd in onze Grondwet. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat hoe we in Europa de bescherming van persoonsgegevens waarborgen.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens bevatten informatie die herleidbaar is naar een persoon. Denk aan zaken als (e-mail)adres, telefoonnummer of rekeningnummer. Met verwerken van persoonsgegevens wordt onder andere bedoeld dat ze verzameld, opgeslagen of geraadpleegd worden.

Lees meer over gegevens die we verzamelen via deze website.

Waar worden je gegevens voor gebruikt

Leerplicht-Doorstroompunt Midden-Brabant verwerkt persoonsgegevens om jou goed van dienst te kunnen zijn bij de uitvoering van wettelijke en publieke taken. Leerplicht-Doorstroompunt Midden-Brabant verwerkt niet meer gegevens dan nodig. Als je bijvoorbeeld jouw naam en adres invult voor de aanvraag van bepaalde informatie, worden deze gegevens niet gebruikt om jou andere informatie te sturen. Ook worden gegevens niet zomaar gedeeld met andere organisaties.

Jouw rechten

Volgens de wet (AVG) heb je recht op:

  • Inzage van de gegevens die bij ons bekend zijn. Je kunt een inzageverzoek indienen via de pagina contact. Leerplicht-Doorstroompunt Midden-Brabant behandelt jouw verzoek binnen 1 maand. Er is afgesproken dat je voor het uitoefenen van jouw rechten terecht kunt bij gemeente Tilburg.
  • Informatie over de manier waarop jouw gegevens worden verwerkt.
  • Correctie, aanvulling en afscherming van jouw gegevens.
  • Een verzoek aan Leerplicht-Doorstroompunt Midden-Brabant om jouw gegevens te verwijderen als Leerplicht-Doorstroompunt Midden-Brabant geen legitieme reden heeft de gegevens langer te verwerken.
  • Het maken van bezwaar tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens.
  • Het indienen van een klacht als je ontevreden bent over de manier waarop jouw persoonsgegevens verwerkt worden. Je kunt dat doen bij Leerplicht-Doorstroompunt Midden-Brabant via de pagina contact. Je kunt ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Gemeente Tilburg kan bovenstaande privacyverklaring wijzigen. De datum van de laatste wijziging staat bovenaan deze pagina. Bijzondere verwerkingen worden apart vermeld.

Contact

Neem contact op met de functionaris gegevensbescherming als je vragen of opmerkingen hebt over hoe Leerplicht-Doorstroompunt Midden-Brabant omgaat met privacy en het verwerken van persoonsgegevens.

Gemeente Tilburg
T.a.v. Functionaris gegevensbescherming
o.v.v. Privacystatement Leerplicht-Doorstroompunt Midden-Brabant
Postbus 90155
5000 LH Tilburg
privacy@tilburg.nl