logo Leerplicht - Doorstroompunt Midden-Brabant Leerplicht - Doorstroompunt Midden-Brabant

Regionaal VSV programma

Gemeenten werken samen met vo- en mbo-scholen om het aantal voortijdig schoolverlaters te verminderen. Dit doen we vanuit het Regionaal VSV programma.

Voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) zijn jongeren tot 23 jaar die het onderwijs verlaten zonder een startkwalificatie. Gemeenten werken samen met vo- en mbo-scholen in Doorstroompunt-regio’s om ervoor te zorgen dat deze jongeren de juiste hulp krijgen richting onderwijs, werk en zorg. Gemeente Tilburg is contactgemeente voor Doorstroompunt-regio 35 Midden-Brabant. Tot deze regio behoren de gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk.

Verminderen voortijdig schoolverlaters

In elke Doorstroompunt-regio wordt een regionaal programma uitgevoerd om het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters te verminderen, dit programma wordt opgesteld door de contactschool van een regio samen met de Doorstroompunt-contactgemeente. De contactschool van onze regio is ROC Tilburg. De contactschool en de contactgemeente zijn samen verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma.