logo Leerplicht - Doorstroompunt Midden-Brabant Leerplicht - Doorstroompunt Midden-Brabant

Wat is leerplicht?

De leerplichtwet geldt voor alle kinderen en jongeren die in Nederland wonen. De wet moet ervoor zorgen dat alle kinderen naar school gaan. Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Jongeren tussen 16 en 18 jaar zijn kwalificatieplichtig. De kwalificatieplicht stopt als de jongere een diploma behaalt (havo / vwo of mbo 2 of hoger).

De leerplichtambtenaar van Leerplicht-Doorstroompunt Midden-Brabant helpen bij het naleven van de leerplichtwet. Zij zien erop toe dat alle kinderen ingeschreven zijn op een school en ook naar school gaan. Als dit niet lukt, onderzoekt de leerplichtambtenaar samen met de leerling, de ouders en de school wat er aan de hand is en wat er nodig is om dit op te lossen. Het doel is dat er voor alle kinderen passend onderwijs en passende ondersteuning wordt ingezet, zodat thuiszitten en uitval worden voorkomen. 

Lees meer over de leerplichtwet en de kwalificatieplicht op de website van de Rijksoverheid.